İlaç pazarı 2019

McKayaMcKaya 2,593 İstanbul

KPMG Türkiye'nin hazırladığı Sektörel Bakış serisinin ilaç raporu, dünyada ve Türkiye'de ilaç sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı veriler içeriyor. Rapora göre dünya genelinde, temel tedavi alanlarındaki ilaç satışları incelendiğinde en yüksek payın onkolojik hastalıklarda olduğu görülüyor. 2017'de onkoloji alanında 104 milyar dolar olarak gerçekleşen ilaç satışlarının 2024'te 233 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Listede satış rakamlarında artış beklenen en dikkat çekici tedavi alanları aşılar ve immünosupresanlar. 2017'de 28 milyar dolar olarak gerçekleşen aşı satışlarının 2024'te 45 milyar dolara, 14 milyar dolar olan immünosupresan satışlarının ise 38 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

DÜNYADAKİ DURUM

5 yılda 1,5 trilyon dolara çıkacak

 • 2018'de dünya genelinde ilaç sanayine yönelik harcamalar 1 trilyon 200 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın 2019'da yüzde 5 artışla 1,3 trilyon dolara, önümüzdeki 5 yılda ise 1,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Türkiye ilaçta gelişen pazar

 • Önümüzdeki 5 yılda büyümenin gelişmiş ekonomiler öncülüğünde ve yeni ürünler üzerinden olması beklenirken, gelişmekte olan ekonomilerde pazarın Çin, Hindistan ve Brezilya kaynaklı olarak önceki 5 yıla kıyasla daha yavaş büyüyeceği düşünülüyor.
 • Türkiye, Mısır ve Pakistan’da gelecek 5 yılda sektörün büyümesinin güçlü olacağı tahmin edilirken, bu ekonomiler ilaçta gelişen pazarlar (Pharmerging markets) olarak tanımlanıyorlar.

Pazarın yarısı ABD'nin

 • Yeni üretilen ilaçların satışında Kuzey Amerika yüzde 64,1 ile en büyük paya sahip. Bunu yüzde 18,1 ile Avrupa Birliği, yüzde 7,1’lik pay ile de Japonya izliyor. Ülke bazında harcamalara bakıldığında ilk sırada ABD öne çıkarken, bunu Çin ve Japonya izliyor. En büyük paya sahip 5 ülke, 2018 itibarıyla 1,2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan dünya ilaç pazarının üçte ikisini oluşturuyor. ABD neredeyse dünya ilaç pazarının yarısını oluşturuyor.

Reçeteli ilaç satışı artacak

 • Dünya genelinde reçeteli ilaç satışlarının önümüzdeki 5 yılda her yıl ortalama yüzde 6,4 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Burada en hızlı artışın ‘yetim ilaç’ kategorisinde olması beklenirken, jenerik (eşdeğer) ilaç satışlarında artışların ise görece sınırlı kalması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Türkiye ilaç pazarı rekabetçi

 • Dünyanın en büyük 10 ilaç şirketi Türkiye’de üretim de dahil olmak üzere faaliyet gösteriyor. Çok sayıda yerli ve yabancı firmanın faaliyet gösterdiği Türkiye ilaç sektörü, yüksek katma değer üretmeye ve ileri teknolojiye sahip üretim yapısı sayesinde dünya genelinde rekabet etmeye çalışan bir sektör. Belli bir potansiyele ulaşan üretim seviyesi, istihdam ve dış ticaret hacmi nedeniyle sektör son yıllarda açıklanan teşvik paketleri içinde kendisine önemli bir yer buluyor.
 • İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın (İEİS) resmi olmayan verilerine göre Türkiye ilaç pazarı 2018’de değerde 30,9 milyar TL’ye, kutu ölçeğinde ise 2,3 milyar hacme ulaştı. Referans ilaç pazarı, 2018’i 21,02 milyar TL değerde tamamlarken, kutu ölçeğinde ise 0,93 milyar kutu satış gerçekleşti. Eşdeğer ilaç pazarı ise 2018’de değerde 9,92 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 1,37 milyar hacme ulaştı.
 • Pazar dahilinde ithal ürünler 2018’i değerde 16,03 milyar TL, kutuda ise 0,38 milyar TL hacimle kapattı. Yurt içinde üretilen ilaçlar ise 2018’de 14,91 milyar TL’ye ve 1,92 milyar kutu satışına ulaştı.

307 yeni ürün

 • 2018'de hepsi reçeteli statüsünde olmak üzere toplamda 307 yeni ürün piyasaya girdi. Söz konusu ilaçlarda adet bazında en fazla pazar payına sahip tedavi grubu onkoloji ilaçları olurken, bunu antibiyotikler izledi.

216 biyoteknolojik ilaç

 • 2018'de biyoteknolojik ilaç kategorisinde çeşitlilik önemli gelişim gösterdi. Piyasaya yeni giren 16 ilaçla birlikte Türkiye ilaç pazarında, 100 marka altında 216 formda referans biyoteknolojik ve 19 marka altında 47 formda biyobenzer ilaca ulaşılmış oldu.

İhracat 1 milyar doları aştı

 • Türkiye'nin ilaç ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 30,7 artarak 1,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. İlaç ithalatı ise aynı dönemde sadece yüzde 0,6 artışla 5 milyar doları geçti. Böylece sektörün dış ticaret hacmi 6,2 milyar dolar olurken dış ticaret dengesi 3,8 milyar dolar açık verdi.
 • Ocak 2019 verileri ise, sektörde hem ihracatın hem de ithalatın zayıf bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Ocak 2019’da ilaç ihracatı yıllık bazda yüzde 13,9 daralırken, ithalat da yüzde 12,2 küçüldü. Toplam dış ticaret hacmi ise yüzde 12,5 daralmayla 491,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstihdam yükseliyor ama artış hızı düşüyor

 • Resmi rakamlara göre 2015'te yaklaşık 31 bin olan ilaç sektöründeki istihdam rakamının 2018 sonu itibariyle yaklaşık 35-40 bin aralığına ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak artış hızı 2018 yılında önceki yıllar göre düştü ve 2019 yılında da önemli bir artış yaşanmadan yatay bir seyir bekleniyor.
 • Türkiye ilaç sektöründe 2010 yılında sadece 4 tane olan Ar-Ge merkezi sayısı 2018 sonunda 32'ye yükseldi. 2010'da 3,4 milyar TL olan Ar-Ge harcamaları ise 2017 sonunda 15,9 milyar TL'ye ulaştı.

Yerli üretimin oranı büyüyor

 • 2018'de yerelleşme stratejisinin sonucu olarak imal ilaçların payı ithal ilaçlara göre arttı. Satılan ilaçların kutu bazında yüzde 84’ü, değer bazında ise yaklaşık yarısı Türkiye’de imal edildi. Ancak Türkiye’de imal edilen ilaçların hammaddelerinin (etken madde) çoğu yurtdışından ithal ediliyor.

Antibiyotikte bir numarayız!

 • Son yıllardaki trende paralel şekilde onkoloji ve kan ürünlerinin tüketimi arttı, antibiyotik ve kardiyovasküler ürünlerinin tüketimi ise göreceli olarak azaldı. Buna karşın Türkiye, kişi başı antibiyotik tüketiminde halen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada.

Yüzde 35'lik büyüme beklentisi

 • Geçmiş yıllardaki satılan kutu sayısındaki artış, ihracat artışı, piyasaya giren yeni ürün trendlerinin 2019 yılında da devam edeceği ve SGK geri ödeme listesi iskontolarında bir artış olmayacağı varsayımı ile 2019 yılında sektörün yüzde 32 - 35 oranında büyüyeceği ve buna göre 41 milyar TL seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Sektör büyümesinin arkasındaki temel dinamik kur artışı olacak

2019 yılında ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru %26,4 artışla 3,4037 olarak uygulanacaktır. Belirlenen kur piyasa kurunun ciddi oranda altında olsa da büyümenin ana nedeni kur artışı olacaktır. Bunun yanında sağlık turizmi imkânlarının artması, yaşlanan nüfus ile birlikte artan kronik hastalıklar, tüketici sağlığı ürünleri ve önleyici ilaç kullanımındaki artışlar da sektördeki talebi olumlu etkileyen diğer unsurlar arasındadır.


Not: Yazıda geçen immünosupresan bağışıklık baskılayıcı ilaçlardır.

Yorumlar

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .

Bugün doğanlar

dinocan leann64l nellyhooks okyyldz madelz62 kuzan86 huridemaltun müberra