YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yüksek öğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamakla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Yüksek öğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Koordinasyonu, Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, ÖSYM Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyonu yüksek öğretim kurumları bünyesinde oluşturulacak özürlü öğrenci birimlerinin çalışma usul ve yönetmeliklerini düzenlemektir.
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .

Bugün doğanlar

yeterya1987 Narin ermelindapate AliGül hakkisahin95 serdardenizler İsmailOzuluyol İsmailuluyol Pinar TATURAN Betulkz