AS'li Hastalarda İlaç Uyumunu ve Uyumsuzluğunu Etkileyen Faktörler

adminadmin 467
kategorisi Makaleler
Özet
Amaç: Ankilozan spondilit (AS), etiyolojisi aydınlatılmamış, esas olarak aksiyel iskeleti etkileyen, ilerleyici ve inflamatuvar bir hastalıktır.
AS gibi kronik hastalıkların tedavisinde ilaç uyumu çok önemlidir.
Bu çalışma AS'li hastalarda ilaç uyum oranlarını ve etkileyen faktörleri araştırmak için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Modifiye New York kriterlerine göre AS tanısı almış 65 hasta prospektif olarak incelendi. İlaç tedavisine uyum, reçete edilmiş olan ilaç rejimine doz ve zaman açısından uyum şeklinde, yüz yüze görüşmeler
yapılarak değerlendirildi. İlaç uyum ve uyumsuzluk nedenleri, ilaç öyküleri ve eşlik eden hastalıklar sorgulandı.

Bulgular:
Uyum oranları non-steroid antiinflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) %53, steroidlere %67, hastalığı modifiye edici ilaçlara (DMARD) %60-100 olarak tespit edildi. Uyumun en sık nedenleri; doktorun hastayı yeterli bilgilendirmesi, hastalığın alevlenmesi korkusu ve bulguların azalmasıydı. Bu çalışma hastaların NSAİİ'lara, DMARD ve steroidlere göre daha az uyumlu oldukla rını gösterdi. Uyumsuzluğun en sık nedenleri; gastrointestinal yan etkiler,
organlara zarar verir düşüncesi ve unutkanlıktı.

Sonuç:
Hekimin AS ve tedavisi hakkında hastayı eğitmesi ve bilinçlendirmesi, ilaca uyumun artmasını sağlamada anahtar rol oynayabilir.

Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2006;52:163-7
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .

Bugün doğanlar

ruebe79o shann52d cliffflournoy rickyguertin renatmerryman trentrentoul Murat61 engin1979 yousouf007 SamedK